Výroční schůze 11.února 2012

05.01.2012 09:53

 

Oznamujeme  všem, že

 

Výroční schůze ARPZPD v ČR, o. s. Klubu Uzlík Beroun proběhne v sobotu 11. února 2012 od 9,30 hod v restauraci Keltovna v Nižboru

Více na: https://www.keltovna.cz/O_nas

 

Na programu bude

Zpráva o činnosti

 Zpráva o hospodaření

Zpráva revizní komise

Plán akcí na další období

 Přijímání nových členů

Návrh členů do výboru a volba výboru

Volba zástupce na Valnou hromadu ARPZPD v ČR

Schválení výše členských příspěvků

Doplnění dokumentace

Diskuze

Závěr

Za výbor ARPZPD v ČR, o.s. Klubu Uzlík Beroun všechny zve

Jitka Jiroutová