Klub Uzlík Beroun

Kdo jsme ?
Klub Uzlík Beroun založilo dne 5. 9. 2009 20 rodin pečujících o postižené děti s cílem zachovat v regionu pestrou nabídku integrovaných volnočasových aktivit pro postižené děti, mladistvé i dospělé, které dosud zajišťoval klub Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. - Klub Klubíčko Beroun. Ten v nich již nemůže z organizačních důvodů pokračovat.

Oba kluby se dohodly na úzké spolupráci - klub ARPZPD v ČR, o. s. Klubíčko Beroun bude i nadále zajišťovat profesionální sociální služby.

Klub ARPZPD v ČR, o. s. Uzlík Beroun bude zajišťovat integrované volnočasové aktivity pro postižené děti, mladistvé i dospělé.

Organizační jednotka ARPZPD v ČR, o.s. klub Uzlík Beroun naplňuje poslání a cíle původní organizační jednotky ARPZPD v ČR, o.s. klubu Klubíčko Beroun a navazuje tak na historii této organizační jednotky vzniklou v období 12. 4. 1997 – 5. 9. 2009, tj. v době, než z organizačních a finančních důvodů došlo k dohodě o rozdělení činností a majetku mezi organizačními jednotkami ARPZPD vČR, o.s. kluby Klubíčko Beroun a Uzlík Beroun.

 

Náš cíl
Naším cílem je sdružování rodin s handicapovaným členem rodiny, pomoci těmto rodinám překonat pocit osamění a bezradnosti v jejich situaci, organizovat společně integrované volnočasové aktivity, ať již pro handicapované, jejich zdravé sourozence nebo celé rodiny.

Činnost Klubu Uzlík
Spolupracujeme s orgány státní správy a samosprávy, s institucemi, organizacemi, sdruženími, hnutími i jednotlivci zabývajícími se problematikou zdravotně postižených dětí a mládeže.

Pořádáme integrované volnočasové aktivity - pobyty jednotlivců i celých rodin nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Úzce spolupracujeme s Občanským sdružením Korálek Kladno.

Registrace
ARPZPD v ČR, o. s. je registrována Ministerstvem vnitra ČR podle zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, dne 23. 7. 1991 pod čj. VSC/1-7 228/91R.
Klub Uzlík má evidenční číslo organizace 80 ze dne 7. 1. 2010.
Organizační struktura
Klub Uzlík je členem ARPZPD v ČR. Má právní subjektivitu a funguje na území okresů Beroun, Kladno a Rakovník. Nejvyšším orgánem ARPZPD v ČR, o.s. – Klubu Uzlík Beroun je členská schůze, která schvaluje strategické dokumenty. Volí a odvolává členy výboru a revizní komise.
Výbor klubu pak mezi jednotlivými schůzemi řídí práci a zajišťuje plnění stanovených úkolů, volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a hospodáře a určuje statutární zástupce.

Členská základna
Řádným členem klubu se může stát kterýkoli občan ČR, nevylučují-li to platné právní předpisy i cizí státní příslušník od 18 let.
Děti mladší 18 let se stávají registrovanými členy klubu.
K 11.2.2012 má ARPZPD v ČR,o.s. Klub Uzlík celkem 37 členských rodin a 1 kolektivního člena – Klubíčko Beroun, o.p.s.


Naši partneři :     

OÚ Kamenné Žehrovice                

Město Kladno

 

Klubíčko Beroun, o.p.s.
Sociální firma prospěšná nejen lidem se zdravotním postižením


 

Korálek Kladno

 

 

El Paso Beta, s.r.o., Hausler Ivan,Štúrovo (SR)