Výroční členská schůze ARPZPD v ČR o.s.Klubu Uzlík

12.02.2013 19:55

 

Výroční členská schůze ARPZPD v ČR o.s.Klubu Uzlík

V sobotu 9.2.2013 od 10.00 hod. proběhla v restauraci Keltovna v Nižboru Výroční členská schůze APZPD v ČR, o.s. Klubu Uzlík.

Zúčastnění vyslechli zprávu o činnosti, hospodaření a revizi hospodaření Klubu, schválili plán činnosti pro nastávající období.

Klub Uzlík plánuje ve spolupráci s Klubíčkem Beroun – o.p.s pořádání odlehčovacích pobytů, rodinných pobytů ve Štúrovu a letního tábora ve Šlovicích.

Členové schválili i pro další období výbor ve stejném složení jako v roce 2012.

Delegátem na Valnou hromadu ARPZPD v ČR, o.s. byla zvolena Jitka Jiroutová.

Členské příspěvky ve výši 300,-Kč je třeba uhradit nejpozději do 30.4.2013 v hotovosti nebo na účet klubu 410734349/0800.

Členům výbor doporučil uzavřít pojistky odpovědnosti za škodu.

Termíny a ceník pobytů zveřejníme v co nejbližší době.